مقاومت و بهسازی ساختمان برای دستیابی به طول عمر بیشتر ساختمان انجام می شود. علاوه بر اقزایش طول عمر مفید سازه و بناها می توان ساختمانی ایمن در برابر حوادث داشت تا پناهگاه و مامنی امن گردد. برای نیل به این هدف از روش های مختلفی بهره می برند که یکی از آن روش ها اف آر پی در کرج و اف آر پی در تهران است. در این روش با استفاده از الیاف های مصنوعی مانند کربنی و شیشه ای اقدام به تقویت مقاطع بتنی (تیر، ستون، دال) می شود که قبل از اجرای آن نیاز به زیرسازی و نظافت سطح بتن مربوطه ضروری است.

با توجه به میزان و نوع مقاومت مورد نیاز برای ساز موردنظر، مقطع بتنی (کششی – فشاری یا خمشی ) از نوع مورد نظر الیاف استفاده و ضخامت و تعداد لایه های الیاف مشخص می گردد تا نتیجه ی مد نظر حاصل گردد.

در این روش  جدید با کمترین زمان – تخریب و پرت مصالح می توان مقاومت لازمه برای مقطع مورد نظر را تامین کرد. در واقع ما در طرح و اجرای مقاوم سازی به دنبال حصول شرایط جدید در سازه بتنی از نظر بهره برداری می باشیم. از این رو با استفاده از روش های گوناگون که بسته به نوع مصالح ساختمانی، موقعیت جغرافیایی بنا برای مقاوم سازی استفاده می شود که اف آر پی در تهران یکی از آن دسته روش هایی که استحکام بالایی به ساختمان می بخشد.