در این روش جهت تقویت سازه در برابر نیروهای برشی و خمشی با توجه به نیاز سازه اقدام به اجرای پلیت و یا تسمه فولادی بر روی دیوارهای بتنی موجود (وزنی یا برشی) نموده که اتصال آن به وسیله کاشت بولت یک سر رزروه و یا دو سر رزوه صورت می‌گیرد. نکته حائز اهمیت در این روش کنترل جوش در مقاطع فولادی جدیدی است که بر روی دیوار قرار گرفتند که می بایست به صورت یکپارچه عمل نمایند .