آزمایش و تست مهم کشش آرماتور در تهران که برای ساختمان ها صورت می گیرد توسط مجموعه ی آرشام ابنیه انجام می پذیرد.

این آزمایش جهت تعیین مقاومت چسب استفاده شده – مقاومت آرماتور به کار رفته – بتن موجود و کیفیت اجرای عملیات کاشت آرماتور و بولت به کار رفته و با توجه به مقاومت بدست آمده روی گیج دستگاه و روند آزمایش می‌توان موارد فوق را تعیین و به کلیتی در مورد روند اجرای عملیات رسید. تست کشش آرماتور در کرج به طور کلی برای بررسی میزان مقاومت آماتور های ساختمان و سازه است که قبل از پروسه ی مقاوم سازی انجام می گیرد تا میزان مقاومت ساختمان بررسی گردد و برای شروع افعال افزایش مقاومت و ایمنی ساختمان برنامه و پلنی مناسب با نوع سازه چیده و برنامه ریزی شود.

امروزه و در دنیای پیرامون ما بالا بردن مقاومت ساختمان ها لازم و ضروری است تا محلی امن و پناهگاهی ایمن برای محافظت از ما در برابر حوادث طبیعی باشند. برای شروع این کار نیاز به انجام تست و آزمایش کشش آرماتور در تهران می باشد تا زمینه ی ساختمان و میزان تحمل بنا بررسی و مشخص گردد تا پروسه ی انجام مقاوم سازی شروع شود. برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه ی مقاوم سازی ساختمان و لزوم به اینکار را در صفحه ی مقاوم سازی ساختمان مطالعه نمایید.