مراحل تخریب یک ساختمان و احداث بنایی جدید

تخریب یک ساختمان معمولا زمانی نیاز به تخریب ساختمان ها است که از طول عمر مفید آن گذشته باشد و بنا فرسوده باشد هدف از تخریب، تخریب کلی و احداث سازه ای جدید است و یا هدف از تخریب بنا… Read More

مصالح ساختمانی چیست؟ آشنایی با انواع آن

مصالح ساختمانی از زمانی که انسان پی برد که برای تامین امنیت خود نیاز به سرپناهی دارد خانه سازی به یکی از مهمترین دغدغه های بشر تبدیل شد. مصالح ساختمانی و ساختمان ها در گذر زمان تغیر زیادی کردند و… Read More

ساختمان های ایمن در برابر زلزله

ساختمان های ایمن در برابر زلزله و حوادث گوناگون هنگام بروز حوادث طبیعی و غیر طبیعی همه به دنبال پناهگاهی امن برای حفاظ از خود و عزیزان و خانواده خود هستیم. این نیاز به محلی امن که ناشی از عملکرد… Read More

مقاوم سازی ساختمان در کرج و روش های آن

مقاوم سازی ساختمان مقاوم سازی سازه ساختمان های قدیمی و یا سازه های ضعیف که با خفیف ترین زلزله و یا حوادث دیگر شروع به ترک برداشتن و یا حتی ریزش بخشی از ساختمان می کند. راه حلی که برای… Read More

تخریب بنا چگونه است و چرا انجام می پذیرد؟

تخریب بنا به طور معمول زمانی که طول عمر مفید ساختمان به پایان می رسد و دیگر کارایی اولیه ی خود را ندارد و به نوعی باعث ایجاد دردسر و مشکلات از قبیل پوسیدگی در لوله ها، پوسیدگی دیوارها، تخریب… Read More