مراحل تخریب یک ساختمان و احداث بنایی جدید

تخریب یک ساختمان معمولا زمانی نیاز به تخریب ساختمان ها است که از طول عمر مفید آن گذشته باشد و بنا فرسوده باشد هدف از تخریب، تخریب کلی و احداث سازه ای جدید است و یا هدف از تخریب بنا… Read More

ساختمان های ایمن در برابر زلزله

ساختمان های ایمن در برابر زلزله و حوادث گوناگون هنگام بروز حوادث طبیعی و غیر طبیعی همه به دنبال پناهگاهی امن برای حفاظ از خود و عزیزان و خانواده خود هستیم. این نیاز به محلی امن که ناشی از عملکرد… Read More

تخریب بنا چگونه است و چرا انجام می پذیرد؟

تخریب بنا به طور معمول زمانی که طول عمر مفید ساختمان به پایان می رسد و دیگر کارایی اولیه ی خود را ندارد و به نوعی باعث ایجاد دردسر و مشکلات از قبیل پوسیدگی در لوله ها، پوسیدگی دیوارها، تخریب… Read More