مقاوم سازی ساختمان در کرج و روش های آن

مقاوم سازی ساختمان مقاوم سازی سازه ساختمان های قدیمی و یا سازه های ضعیف که با خفیف ترین زلزله و یا حوادث دیگر شروع به ترک برداشتن و یا حتی ریزش بخشی از ساختمان می کند. راه حلی که برای… Read More